top of page
1.png

Zo doen wij het in onze groep

  • Wij luisteren naar elkaar

  • We komen voor elkaar op

  • We zijn aardig voor elkaar

  • We luisteren naar elkaars ideeën

  • We respecteren elkaar

  • We laten elkaar uitpraten

  • We werken met elkaar samen

Ideeën voor een manifest

Culturendag
Het doel hiervan is: Leren van elkaar, overeenkomsten zichtbaar maken en elkaar en elkaars cultuur beter leren begrijpen.


Telefoongebruik op straat

Het doel hiervan is: Inzichtelijk maken dat het gebruik van je telefoon op straat gevaarlijk is. Niet alleen voor automobilisten, maar ook voor fietsers en voetgangers.


Aantrekkelijk maken om afval weg te gooien

Het doel hiervan is: Inzichtelijk maken hoeveel afval er in de wijk op straat wordt gegooid. Daarnaast moeten kinderen en volwassenen leren hoe zij het goede voorbeeld kunnen geven. Het moet leuk zijn om afval weg te gooien.


Pesten

In de wijk wordt veel gepest. Hier willen de kinderen van de kinderwijkraad iets aan
doen.


Roken

Er wordt veel gerookt in het bijzijn van kinderen. Hoe kunnen we volwassenen leren
het goede voorbeeld te geven?


Op het pagepark zijn veel speeltoestellen voor jonge kinderen, de kinderwijkraad zou graag
workshops willen zien die meer passen bij de leeftijdsgroep vanaf groep 7. Welke rol zou de
kinderwijkraad hierin kunnen hebben? Hoe kunnen zij helpen bij de organisatie? Of zelf een
taak hierin volbrengen? Hoe kunnen de kinderen van de scholen hierbij helpen?

Kinderwijkraad Vrederust acties 2021-2022.jpg
bottom of page