top of page

Waarom
Vreedzaam Den Haag?

Oprichting

Als aanvulling op de behoefte vanuit scholen en wijkpartners is in Den Haag een aantal jaar geleden gestart met de implementatie van ‘de Vreedzame wijk’ in Vrederust (Zuidwest) en Kortenbos (Centrum). De aandacht die hierbij uitgaat naar opvoeders, vrijwilligers en andere professionals in de wijk is cruciaal en nieuw. De gezamenlijke ‘community’-aanpak zorgt ervoor dat het handelen van bewoners en professionals op wijkniveau versterkt wordt zodat ondemocratische tendensen in een vroegtijdig stadium gesignaleerd kunnen worden en hierop tijdig geanticipeerd op kan worden. 

 

Signalen betreffende het samenleven in de wijk tonen de behoefte aan voor een brede pedagogische wijkaanpak op het gebied van opvoeding en ondersteuning. Om een goed pedagogisch klimaat te ontwikkelen is een structurele en eenduidige aanpak nodig die kinderen én ouders betreft, in aansluiting op de (Vreedzame) scholen in de wijk.

Groei en samenwerking

 

Vanuit de positieve ervaringen van de partners in Vrederust, heeft stadsdeel Zuidwest de mogelijkheid geboden om ook het draagvlak voor de community-aanpak van Vreedzaam in de wijken Bouwlust, Moerwijk en Morgenstond te verkennen. Daarnaast liep een traject vanuit de school-en wijkpartners in Schilderwijk Oost-Stationsbuurt om ook te starten met de Vreedzame Wijk, alsmede de wijk Oude Centrum in navolging van buur-wijk Kortenbos. Inmiddels is er volop vreedzame beweging gaande in 7 wijken in Den Haag. 

De eerste stap naar een stedelijke beweging is ook al gezet: Vreedzaam is een onderdeel van de resilience strategie van Den Haag als Resilient City. 

 

We zien Vreedzaam Den Haag als een mooie samenwerking tussen partners die samenbouwen aan een positief pedagogisch klimaat. Dit kan ook van betekenis zijn voor een samenhangende visie waaraan de partners zich kunnen verbinden. 

In Den Haag zijn ca 35 Vreedzame Scholen. Tientallen (wijk)partners hebben vreedzaam omarmd.

Foto Vreedzaam Den Haag 2.jpg

Foto: Impressie bijeenkomst Vreedzaam Den Haag

bottom of page