top of page

Agenda

Om de onderlinge verbinding met ‘vreedzame’ partners in Den Haag te versterken en de community te vergroten organiseren we diverse inspiratiesessies. Zowel stedelijk als op wijkniveau.

Hiermee willen we vreedzaam een impuls geven door de mensen die op diverse plekken in Den Haag met vreedzaam (willen) werken, te inspireren en verder toe te rusten: ‘we horen bij elkaar’.

Er zijn op dit moment geen geplande evenementen
bottom of page