top of page
Schilderswijk_.png

Hier gaan wij voor!

Wij zijn trots op de mooie dingen die gebeuren in onze wijk! Door meer met elkaar samen te werken rondom het opvoeden en opgroeien van onze kinderen dragen we bij aan een positief geluid en laten we zien dat we bij elkaar horen. We ondersteunen kinderen bij de belangrijke taak om hun eigen buurt nog mooier te maken. Denk aan de ideeën van de nieuwe Kinderwijkraad, de kinder-pleincommissies die samen afspraken maken hoe we met elkaar omgaan op het plein en het vreedzaam oplossen van conflicten bij wijk-activiteiten.

 

Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten! We zijn gestart in Schilderswijk Oost, maar hebben grote plannen om verder uit te breiden.

Dit zijn wij

Op 7 oktober 2021 hebben we onze samenwerking bekrachtigd door het ondertekenen van een Intentieverklaring. Nieuwe partners zijn van harte welkom om mee te ondertekenen.

Deze partners dragen het vreedzame gedachtengoed uit bij hun activiteiten en in gesprekken met elkaar in de Schilderswijk:

Logo's schilderswijk.PNG

Dit doen wij

De stuurgroep, bestaande uit 3 scholen, politie, gemeente en Buurtcentrum De Mussen, maakt periodiek plannen hoe we ouders en partners kunnen ondersteunen bij het vreedzame gedachtengoed en hoe we de acties van kinderen voor het voetlicht kunnen brengen. Daarnaast betrekt de stuurgroep andere partijen en initiatieven bij de Vreedzame wijk.

We organiseren twee keer per jaar een inspiratiebijeenkomst waarin we actuele thema’s bespreken. Het is meteen een mooi moment om elkaar te ontmoeten en samen plannen te maken voor de wijk.

 

Minimaal 1x per jaar organiseren we een basistraining Vreedzame Wijk voor alle geïnteresseerden (bewoners en wijkpartijen) die actief zijn op het gebied van jeugd en ouders. Hier leren we niet alleen elkaar beter kennen en wat de kinderen op school leren. Maar ook: hoe doen wij het eigenlijk zelf? Waar kunnen we kinderen meer stem geven bij activiteiten en hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij zelf kunnen helpen bij het oplossen van conflicten?

​​

We zijn blij dat we dit jaar zijn gestart met de Kinderwijkraad Schilderswijk Oost.

Vanuit de verschillende scholen gaan 12 gekozen kinderen dit schooljaar aan de slag om een ‘Manifest’ te maken met belangrijke afspraken voor het omgaan met elkaar in de wijk. Hier betrekken zijn hun ‘achterban’ op school bij. Vervolgens bedenken zij een leuke activiteit om het Manifest aan de wijk te presenteren. Het Manifest komt op allerlei plekken in de wijk te hangen, zodat zichtbaar is hoe de kinderen met elkaar om willen gaan.

Voor het volgende schooljaar kunnen weer 12 andere kinderen zich verkiesbaar stellen en oefenen met deze vaardigheden. Zo zorgen we voor duurzaamheid en verankering.

Ontwerp zonder titel (5).png

Leuk als je ons volgt op instagram: @vreedzaam.schilderswijk.oost

Schilderswijk in the picture

bottom of page