top of page
Kortenbos_Oude_Centrum_.png

Hier gaan wij voor: Oude Centrum

Sinds jaren werken Stichting Jeugdwerk (De Jeugdhaven), Zebra Welzijn en de twee basisscholen in het Oude Centrum, Prinsehaghe en de Zuidwalschool, intensief samen aan een kindvriendelijke wijk. De actieve Kinderraad vormt hierin een belangrijke schakel. Ouders zijn nauw bij betrokken bij de activiteiten. Maar ook de samenwerking met politie, bewonersorganisatie en initiatieven, woningcorporaties en gemeente is versterkt. We trekken samen op in het bouwen aan een vreedzame wijk met een positieve sfeer en saamhorigheid van jong tot oud: de kinderen hebben een hart gegeven tijdens Corona, boodschappen gedaan voor een ander en bijgedragen aan het filmpje over vroegere wijkbewoner Spinoza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo maken wij het dagelijks leven in de drukke binnenstad een beetje mooier met elkaar.

 

We nodigen iedereen uit om zich bij ons aan te sluiten!

Hier gaan wij voor: Kortenbos

Drie jaar geleden is Kortenbos gestart met de vreedzame wijk. De toenmalige Kinderwijkraad heeft de gezamenlijke afspraken in de wijk gepresenteerd. Het bord met wijkafspraken en getekende intentieverklaring door de wijkpartners staat centraal in wijkpark Kortenbos. Via diverse vreedzame wijkacties in Kortenbos zijn zowel partners als kinderen uit de wijk betrokken. Het breidt zich inmiddels uit naar wijkvrijwilligers en ouders.  In de corona-periode was alles minder zichtbaar, maar de jeugd en de partners in Kortenbos willen weer graag door met het bouwen aan de vreedzame wijk.

Dit zijn wij

In december 2021 hadden de wijkpartners samen met de kinderen een mooie bijeenkomst voorbereid om de Intentieverklaring te ondertekenen. Helaas gooit COVID roet in het eten. Maar daar neemt de Kinderraad geen genoegen mee en zij hebben een alternatief bedacht: 

 

Wij hebben gehoord dat 10 december niet door gaat het is verplaatst nar 29 April 2022, dus we hadden een idee om het culturen feest te mixen met het manifest en intentieverklaring. omdat het dan ideaal weer is en het virus is dan moeilijk over te dragen. En om respect te tonen om te laten zien dat we iedereen respecteren om hun eigen manier Want we horen bij elkaar.

We zouden graag een puzzel van hout maken en dat 5 continenten (Azië, Europa, Afrika, Noord Amerika ,Zuid Amerika) We hopen dat we niemand buitengesloten hebben. En dat de 5 continenten gemaakt worden in 5 puzzelstukken en op iedere puzzelstuk een afspraak voor de wijk en ruimte om een handtekening op te zetten. Zo volgen de 5 puzzelstukken samen en maken ons nieuwe logo.

We willen graag al eerder dat intentie verklaring  word getekend in het klein zodat de mensen buiten ons weten wat er gebeurt met hun wijk en dat we vreedzaam worden. Door te filmen willen we dat het buiten ons in het vreedzame wijk word gedeeld . We gaan dan langs alle partners zodat hun de verklaring kunnen tekenen.

 

- Kinderraad Oude Centrum

Partners Oude Centrum_Vreedzaam Den Haag (1).png

Dit doen wij

De kerngroep, bestaande uit school, welzijn, gemeente, maakt periodiek plannen hoe we ouders en partners kunnen ondersteunen bij het vreedzame gedachtengoed en hoe we de acties van kinderen voor het voetlicht kunnen brengen. Daarnaast verbindt de kerngroep andere partijen en initiatieven bij de Vreedzame wijk.

We organiseren twee keer per jaar een inspiratiebijeenkomst waarin we actuele thema’s bespreken. Het is meteen een mooi moment om elkaar te ontmoeten en samen plannen te maken voor de wijk.

 

Minimaal 1x per jaar organiseren we een basistraining Vreedzame Wijk voor alle geïnteresseerden (bewoners en wijkpartijen) die actief zijn op het gebied van jeugd en ouders. Hier leren we niet alleen elkaar beter kennen en wat de kinderen op school leren. Maar ook: hoe doen wij het eigenlijk zelf? Waar kunnen we kinderen meer stem geven bij activiteiten en hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij zelf kunnen helpen bij het oplossen van conflicten?

 

De Kinderwijkraad Oude Centrum en Kortenbos heeft haar thuisbasis in de Jeugdhaven. Ieder jaar kunnen andere kinderen uit de wijk zich aanmelden om hun steentje bij te dragen aan een mooiere wijk. Ze oefenen met vaardigheden zoals je stem laten horen, luisteren naar elkaar, verschillen overbruggen en conflicten zelf oplossen. In 2022 gaan ze aan de slag met het maken van een nieuw Manifest met afspraken die belangrijk zijn bij het samen leven en samen spelen in de wijk.


Tijdens het jaarlijkse Kortenbos Gaat Los Festival is in 2021
de eerste Vreedzame Wijk-Award uitgereikt door kinderen
van de huidige Kinderraad vanuit Stichting Jeugdwerk. De
award is uitgereikt door kinderen aan de door hen gekozen
meest betrokken vreedzame wijk persoon. In de vorm van
een stoeptegel zal deze persoon en haar initiatief zichtbaar
zijn in de vreedzame wijk. Ieder jaar zal de award aan iemand
of organisatie gaan waarvan de kinderen vinden dat deze
bijdraagt aan een vreedzame wijk.

Ontwerp zonder titel (7).png
bottom of page