top of page
Morgenstond.png

Hier gaan wij voor!

Wij vinden het belangrijk om met kinderen, jongeren en wijkpartners in gesprek te gaan over de dingen waar de jeugd zelf een steentje aan bij kan dragen om zo hun wijk mooier te maken. Kinderen zijn al burger en we bieden ze plekken waar ze kunnen oefenen om hun stem te laten horen, te luisteren naar elkaar en conflicten zelf goed op te lossen. De Vreedzame Wijk werkt hierin nauw samen o.a. met Living Lab Trefpunt Morgenstond van het lectoraat Impact of Sport van de Haagse Hogeschool, MOOI Welzijn en diverse sportaanbieders.

 

We nodigen iedereen uit om zich bij ons aan te sluiten!

Dit zijn wij

Wij zijn een groeiende groep wijkpartners die zich hard maken voor het positief en uitdagend opgroeien van jeugd in de wijk. We weten elkaar steeds meer te vinden, maar we zijn zeker nog lerend.

Op 30 september 2021 zijn we samen met kinderen en jongeren in gesprek gegaan over wat zij belangrijk vinden in de wijk.

morgenstond partners.PNG
VDH_Logo parners morgenstond.png

Dit doen wij

We bedenken niets zelf, maar gaan uit van de behoefte van jeugd en wijkpartners. Uit de bijeenkomst op 30 september jl kwam naar voren een wens voor meer sportactiviteiten (voor meisjes), verkenning start Kinderwijkraad, stem van kinderen betrekken bij samen spelen in hofjes/speelplekken, verbeteren van de sfeer op het Cruijff Court en versterking van de samenwerking tussen de partners op gebied van jeugd.

Wijkpartners zoeken elkaar op om aan deze punten concreet uitvoering te geven.

We zijn blij dat we in voorjaar 2022 samen met de scholen en wijkpartners kunnen starten met de Kinderwijkraad Morgenstond.

Vanuit de verschillende scholen gaan 12 gekozen kinderen aan de slag om een ‘Manifest’ te maken met belangrijke afspraken voor het omgaan met elkaar in de wijk. Hier betrekken zijn hun ‘achterban’ op school bij. Vervolgens bedenken zij een leuke activiteit om het Manifest aan de wijk te presenteren. Het Manifest komt op allerlei plekken in de wijk te hangen, zodat zichtbaar is hoe de kinderen met elkaar om willen gaan.

Voor het volgende schooljaar kunnen weer andere kinderen zich verkiesbaar stellen en oefenen met deze vaardigheden. Zo zorgen we voor duurzaamheid en verankering.

1.png
2.png
bottom of page