top of page

De nieuwe ambassadeurs van Vreedzaam Den Haag!

De enthousiaste Schilderswijk moeders zijn vreedzaam getraind. Deze groep moeders zijn getrainde contactvrouwen uit de wijk die andere moeders ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, financiële vragen, huiselijk geweld en opvoedingsproblematiek.

Nu de moeders zijn getraind kunnen zij de pedagogische aanpak van vreedzaam toepassen bij gezinnen uit de wijk.
31 weergaven

Comments


bottom of page